JRL Koerier & Bezorgservice hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met Persoonsgegevens wordt omgegaan. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: ‘AVG’) zijn uitgangspunten en waarborgen neergelegd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. In dit privacyreglement zijn deze wettelijke normen nader uitgewerkt en wordt uitleg gegeven over de werkwijze die JRL Koerier & Bezorgservice als Verwerkingsverantwoordelijke hanteert met betrekking tot het Verwerken van Persoonsgegevens.

Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke:

JRL Koerier & Bezorgservice
Opaalstoep 51
9403 SK  Assen
jan@jrlkoerier.nl
www.jrlkoerier.nl
Kamer van Koophandelnummer: 64568733

 

Download hier ons : Privacyreglement JRL Koerier & Bezorgservice 14 juli 2018