Op al onze offertes en werkzaamheden zijn van toepassing de meest recente versie van AVK, AVC en/of CMR en de TLN Betalingsvoorwaarden.

In aanvulling op de voornoemde Algemene voorwaarden JRL Koerier geschiedt:

  • alle vervoer conform de Algemene Voorwaarden voor koeriersdiensten (AVK)
  • binnenlands vervoer conform de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • grensoverschrijdend vervoer conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC.
  • Zendingen dienen door de opdrachtgever per e-mail, whatsapp dan wel telefonisch te worden aangemeld.
  • Wijzigingen in de opdracht dienen altijd vroegtijdig telefonisch te worden gemeld. JRL Koerier is, tenzij in het kader van een reeds tussen partijen bestaande verbintenis uitdrukkelijk anders is overeengekomen, pas gebonden aan een opdracht vanaf het moment dat hij de opdracht heeft bevestigd.

 

   

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je relevante aanbiedingen te kunnnen doen. Door op knop "doorgaan" te klikken, ga je hiermee akkoord. View more
Cookies settings
Doorgaan
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
JRL Koerier hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met Persoonsgegevens wordt omgegaan. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: ‘AVG’) zijn uitgangspunten en waarborgen neergelegd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. In dit privacyreglement zijn deze wettelijke normen nader uitgewerkt en wordt uitleg gegeven over de werkwijze die JRL Koerier als Verwerkingsverantwoordelijke hanteert met betrekking tot het Verwerken van Persoonsgegevens. Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke:
JRL Koerier
Opaalstoep 51
9403 SK  Assen
jan@jrlkoerier.nl
www.jrlkoerier.nl
Kamer van Koophandelnummer: 64568733
  Download hier ons : Privacyreglement JRL Koerier & Bezorgservice 14 juli 2018                                                         
Save settings
Cookies settings