JRL Koerier & Bezorgservice:

 • Rekent geen avond – en/of nacht – en/of weekendtoeslagen.
 • Rekent alle km’s van vestigingsadres naar adres(sen) en retour vestigingsadres.
 • Hanteert het minimum tarief van € 25,00 bij ritten minder dan 50 km.
 • Rekent geen variabele brandstoftoeslag over de gereden km’s.
 • Rekent geen wachttijd bij normale laad – en lostijden (15 min) Bij overschrijding hiervan factureren wij € 7,50 per 15 min
 • Rekent alle vignet -,tolgelden, boot , tunnel en/of overnachting kosten indien noodzakelijk voor de vervoersopdracht.
 • Hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31 december 2018

 

Voorwaarden 

JRL Koerier & Bezorgservice hanteert  de AVK, AVC en/of CMR voorwaarden en adviseert u deze voorwaarden te lezen.

Het is zeer belangrijk kennis te nemen van deze voorwaarden zodat het u duidelijk is wat uw en onze aansprakelijkheid is en wat de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen inhouden.

 • Algemene voorwaarden voor koeriersdiensten (AVK)
 • Algemene vervoerscondities  (AVC)
 • Verdrag betreffende de overeenkomst internationaal vervoer ( CMR ) 
 • Betalingsvoorwaarden TLN  ( TLN-Betalingsvoorwaarden )
 • Uw opdracht houd wettelijk in dat u akkoord gaat met genoemde voorwaarden.